Licensavtal för slutanvändare

Senast uppdaterad 24 augusti 2021.

1. Allmänna regler

Det är ej tillåtet för användare att, utan vårt godkännande, sprida kommersiella eller politiska budskap på uttalsarkivet.se. Det är enligt lag förbjudet att skicka reklam via e-post till en fysisk person om denne inte samtyckt till detta på förhand. Uttalsarkivet.se äger rätten att stänga av och/eller radera användare vid icke önskvärd eller misstanke om kriminella aktiviteter på någon av våra webbplatser. Uttalsarkivet.se kommer även att polisanmäla användare som misstänks använda någon av våra webbplatser i kriminellt syfte.

LogopedLiv och Oribi AB friskriver sig från ansvar för förlorad information eller nekad åtkomst till någon av våra webbplatser på grund av tekniska problem eller driftsproblem. Användare som inte kan uttnyttja uttalsarkivet.se på grund av störningar i driften eller av annan orsak kommer inte att ersättas av LogopedLiv eller Oribi AB.

2. Användarens skyldigheter

Användarnamn, för och efternamn får inte innehålla ord som kan upplevas som kränkande.

Det är användarens skyldighet att hålla sitt lösenord hemligt.

Det är förbjudet att logga in på en annan persons konto, eller att utge sig för att vara en person man inte är.

Vid överträdelse av ovan nämnda punkter förbehåller sig uttalsarkivet.se rättigheten att stänga av användaren. Vid grova överträdelser, så som t.ex. lagbrott, kan polisanmälan komma att göras.

3. Lagar

Allt du gör på Uttalsarkivet måste självklart följa de lagar och regler som gäller för din provins, ditt område eller ditt land.

4. Användaruppgifter

Registrering av ett användarkonto är obligatorisk för att kunna använda Uttalsarkivet. Detta är nödvändigt för att användaren ska kunna logga in och använda vårt material.

Utöver detta kan användaren komplettera med ytterligare användaruppgifter. Dessa kan omfatta, men begränsas inte till:

  • Namn och kontaktinformation inklusive e-postadress
  • Ålder
  • Demografisk information som t.ex. Skola

Användaren rekommenderas dessutom att ange vilken skola hen tillhör. Detta är valfritt, men krävs för att få tillgång till den eventuella skollicens som skolan har köpt.

LogopedLiv och Oribi AB kommer inte att utan ditt samtycke sälja någon information som kan knytas direkt till dig som användare. Vid misstanke om kriminell verksamhet kan din personliga information komma att delges polis.

Det är av största vikt att du ej lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till obehörig. Glöm heller inte inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

5. Betalningar

5.1 Medlemskap

Ditt Uttalsarkivet-medlemskap kommer att fortsätta att förnyas årsvis tills det avslutas. För att använda uttalsarkivet.se måste du ha tillgång till internet och en enhet med webbläsare, samt tillhandahålla en aktuell, giltig och godkänd betalningsmetod. Såvida du inte avslutar ditt medlemskap före det årliga faktureringsdatumet godkänner du att abonnemangsavgiften för nästa år debiteras från din betalningsmetod (Se ”Avslutande av medlemskap” nedan). Du hittar specifik information om ditt uttalsarkivet-medlemskap på vår webbplats om du klickar på länken Ditt konto som finns längst upp på sidorna på uttalsarkivets webbplats under ditt profilnamn / din profilbild.

5.2 Kostnadsfri testperiod

Ditt Uttalsarkivet-medlemskap kan börja med en kostnadsfri testperiod. Den kostnadsfria testperioden av ditt medlemskap varar i en (1) månad, eller enligt vad som angetts vid registreringen, och är avsedd för att nya medlemmar och vissa tidigare medlemmar ska kunna testa tjänsten innan de betalar något. Uttalsarkivet avgör om du är berättigad till en kostnadsfri testperiod enligt eget gottfinnande och kan komma att begränsa denna rätt för att förhindra att gratis provperioder utdelas felaktigt. Vi förbehåller oss rätten att upphäva din kostnadsfria testperiod och frysa kontot om vi kommer fram till att du inte är berättigad till att använda tjänsten utan kostnad. Medlemmar i ett hushåll med ett befintligt eller nyss avslutat uttalsarkivet-medlemskap är inte berättigade. Uttalsarkivet kan t.ex. använda enhets-id eller e-postadressen som används med ett befintligt eller nyss avslutat uttalsarkivet-medlemskap för att avgöra huruvida du är berättigad en kostnadsfri testperiod. Det kan finnas restriktioner vid kombinationer med andra erbjudanden. Din årliga abonnemangsavgift debiteras först efter att du tagit kontakt med oss och slutit ett årsavtal gällande uttalsarkivet. Tar du inte kontakt med oss innan den gratis testperioden tagit slut så pausas kontot och tillgång till uttalsarkivet upphör för det kontot. Ditt konto tas inte bort, men tillgång till uttalsarkivet försvinner tills ett avtal slutits med oss. När medlemskapet är aktiverat och betalt så blir kontot upplåst och du får åter tillgång till allt material. Besök uttalsarkivets webbplats (https://uttalsarkivet.se/) för mer information kring din prenumeration.

5.3 Betalningsrutiner

Avtalsavgiften för uttalsarkivet kommer att debiteras varje år från din betalningsmetod på den första kalenderdagen den månad som avtalet slöts. Om en betalning inte kan dras på grund av att Betalningsmetoden har gått ut, att det finns otillräckliga medel eller annat, och du inte ändrar din Betalningsmetod eller avslutar ditt medlemskap, kan vi avbryta tillgången till uttalsarkivet tills vi har mottagit en giltig Betalningsmetod. När du uppdaterar din Betalningsmetod godkänner du att uttalsarkivet fortsätter debitera den uppdaterade Betalningsmetoden, och du förblir ansvarig för alla obetalade belopp. Detta kan leda till en ändring av ditt debiteringsdatum. Om du gör ett uppehåll i ditt medlemskap behöver du givetvis inte betala för tiden som kontot ligger låst.

5.4 Avsluta abonnemang

Du kan avsluta ditt uttalsarkivet-medlemskap när som helst. Du kommer att ha fortsatt tillgång till uttalsarkivet fram till slutet av din månatliga betalningsperiod. I den utsträckning tillämplig lag tillåter är betalningar ej återbetalningsbara och vi ger inga återbetalningar eller tillgodohavanden för påbörjade månader eller för material på uttalsarkivet som du inte använt. Logga in på uttalsarkivet.se och kontakta oss med kontaktformuläret för att avsluta prenumerationen.

5.5 Pris- och abonnemangsändringar

Det händer att vi förändrar våra olika licenser och ändrar priset på vår tjänst. Alla eventuella prisändringar eller förändringar i våra licenser kommer att meddelas på hemsidan.

6. Avslutande av medlemskap

Vid avslutande av ditt konto kommer alla dina personuppgifter som är sparade hos uttalsarkivet att sättas som inaktiva.

LogopedLiv och Oribi AB förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan förvarning, avsluta användarkonton.