Integritetspolicy

Senast uppdaterad 9 februari 2022.

Ditt besök på denna webbplats samt applikationer som drivs av LogopedLiv och Oribi AB står under nedanstående villkor. Detsamma gäller för alla webbplatser, applikationer och tjänster där det finns en hänvisning eller länk till denna integritetspolicy.

1. Om LogopedLiv och Oribi AB, våra webbplatser och denna Integritetspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av LogopedLiv, org.nr. 711022-1608 och Oribi AB, org.nr 556633-1871, Bredgatan 2, 222 21 Lund (nedan kallat ”uttalsarkivet” eller ”vi”). Uttalsarkivet erbjuder olika tjänster, bland annat abonnemang på tjänsten uttalsarkivet.se som används av elever och lärare för bland annat språkstudier. Uttalsarkivet är personuppgiftsansvarig när du handlar något via vår hemsida och i förekommande fall personuppgiftsbiträde när skolans huvudman tecknar ett avtal med oss och förser oss med uppgifter för att skolans personal och elever ska kunna använda våra tjänster. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer de gällande lagar och regler som finns för att skydda din personliga integritet. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Personuppgifter.

Vi kan erbjuda dig möjlighet att ansluta till våra webbplatser eller att använda våra applikationer, tjänster och verktyg via en mobil enhet, antingen genom en mobilapplikation eller genom en mobilanpassad webbplats. Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

2. Samtycke

Genom att du registrerar dig på vår webbsida, fortsätter att använda våra tjänster eller besöka våra webbplatser godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan för var tid komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du accepterar villkoren. Högst upp på denna sida finner du när villkoren senast uppdaterades.

3. Uttalsarkivet och cookies

En cookie är en fil som gör det möjligt att identifiera dig som besökare på en webbplats. Cookien sparas i det kommunikationsmedel (exempelvis smart phone, läsplatta eller dator) som du använder dig av för att webbplatsen skall kunna känna igen dig nästa gång du besöker denna.

3.1. Cookies på Uttalsarkivet.se

Uttalsarkivet använder sig både av egna cookies (även kallade förstahandscookies) och i vissa fall av s.k. tredjepartscookies. Uttalsarkivets egna cookies behövs för att kunna hålla reda på om du är inloggad, dina inställningar, tillgång till övningar, m.m. De tredjepartscookies som som används är t.ex. Google Analytics, som används för att kunna se statistik över vilka övningstyper som fungerar bäst, är mest populära osv.

3.2. Att acceptera användandet av cookies

Genom att din webbläsare / smartphone / läsplatta / annat kommunikationsmedel som du använder dig av är inställt på att tillåta cookies så samtycker du samtidigt till att ta emot cookies från vår webbplats. Du kan självklart ställa in din webbläsare till att neka cookies, men då kommer du tyvärr inte längre kunna använda stora delar av uttalsarkivet. Dessa delar bygger på att du är inloggad – Vilket inte är möjligt om du inte tillåter cookies.

3.3. Du kan hindra cookies om du inte vill ha dem

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras. Uttalsarkivet kräver dock användandet av sessionscookies för att fungera. Om du stänger av cookies i inställningarna, kommer du inte att kunna logga in, göra några uttalsövningar, med mera. I inställningarna kan du därför stänga av allmän lagring av cookies, men ge särskild tillåtelse till uttalsarkivet. På så sätt kan du fortsätta att använda uttalsarkivet.se och lära dig uttal på ett smart, roligt och effektivt sätt!

4. Användaruppgifter

Registrering av ett användarkonto är obligatorisk för att kunna använda uttalsarkivet. Detta är nödvändigt för att användaren ska kunna logga in och använda vårt material.

Utöver detta kan användaren komplettera med ytterligare användaruppgifter. Dessa kan omfatta, men begränsas inte till:

  • Namn och kontaktinformation inklusive e-postadress
  • Ålder
  • Demografisk information som t.ex. skola

Användaren rekommenderas dessutom att ange vilken skola hen tillhör. Detta är valfritt, men krävs för att få tillgång till den eventuella skollicens som skolan har köpt.

LogopedLiv och Oribi AB kommer inte att utan ditt samtycke sälja någon information som kan knytas direkt till dig som användare. Vid misstanke om kriminell verksamhet kan din personliga information komma att delges polis.

Uttalsarkivet förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan att meddela det innan, ta bort eller ändra användaruppgifter som bryter mot reglerna.

Det är av största vikt att du ej lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till obehörig. Glöm heller inte inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

5. Syfte med användning av personuppgifter

Syftet med insamling och användning av personuppgifter är att ge tillgång till de tjänster som användaren har rätt att använda, samt att koppla rätt innehåll på uttalsarkivet till rätt användare.

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

6. Kontroll över din personliga information

Du kan när som helst begära information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig och hur dessa används. Om du finns registrerad i våra system eftersom din skola har ett avtal med oss ska du vända dig till skolans huvudman för att begära vilka uppgifter som finns hos oss. Finns du registrerad av andra skäl, t.ex. för att du köpt något via vår webbplats, eller har skapat ett eget konto kan du begära uppgifterna genom att använda kontaktformuläret eller skicka en skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till denna ansökan.

7. Avsluta konto och radera användning av personuppgifter

Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke. Om du finns registrerad i våra system eftersom din skola har ett avtal med oss ska du vända dig till skolans huvudman för att återkalla ditt samtycke.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter enligt denna policy så kommer det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

8. Avslutande av medlemskap

Vid avslutande av ditt konto kommer alla dina personuppgifter som är sparade hos uttalsarkivet att sättas som inaktiva.

LogopedLiv och Oribi AB förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan förvarning, avsluta användarkonton.

9. Kontakta oss

Om du undrar över något gällande denna integritetspolicy eller om du vill kontakta oss av någon anledning, vänligen kontakta vår kundsupport via kontaktformuläret på vår hemsida (https://uttalsarkivet.se/)