Uttalsarkivet

Verktyget för att träna på svenskt uttal

Testa gratis i 30 dagar!

Ett unikt program för uttalsundervisningen

Undervisning och träning

I Uttalsarkivet finns verktyg både för gemensamma genomgångar och för individuellt anpassad träning, som kan utföras var som helst.

Språkljud och basprosodi

Träna på vokal- och konsonantljud och på att betona ord och förlänga ljud på rätt sätt, så att den som lyssnar lätt kan förstå vad som sägs.

Lätta och svåra övningar

Övningarna är uppbyggda med progression genom olika moment och med möjlighet att välja svårighetsgrad i många av uppgifterna.

Mängder av ljudfiler

Träna på att t ex särskilja ljud, uppfatta betoning i ord och meningar, och befäst det hela genom eftersägningar. Allt är inspelat med levande röster.

Visuella modeller

Uttalsarkivets modeller för svenskans vokalljud och betoningsmönster ger visuellt stöd och underlättar förståelsen av svenskt uttal.

Inga förkunskaper krävs

Uttalsmarkörer, ljudfiler och rikligt med illustrationer gör att det finns övningar för alla, oavsett läsförmåga eller svenskt ordförråd.

Uttalsarkivet är programmet som länge har efterfrågats för uttalsundervisningen

Uttalsarkivet har vuxit fram utifrån viljan att på ett enkelt sätt tydliggöra svenskt uttal för elever som lär sig svenska som andraspråk, och ge dem möjlighet att effektivt lära sig ett lyssnarvänligt uttal. Det har funnits som analogt undervisningsmaterial i flera år, och fått stor spridning runt om i landet inom framför allt vuxenutbildningen, men även i gymnasiet och grundskolan. En digitaliserad version har länge efterfrågats av lärare, och nu är den här!

Digitalt program och fysiskt material

Det fysiska materialet är för tillfället slutsålt, men vi hoppas kunna erbjuda det som ett tillägg för alla våra prenumeranter inom en snar framtid!

Uttalsarkivet som digitalt program är resultatet av ett samarbete mellan Oribi AB och Liv Linjer Fridefors, uttalspedagog och leg. logoped.

Uttalsarkivet finns även som fysiskt material, i form av övningsblad, magnetbilder, spelkort och affischer.

Kontakta Liv vid frågor om
• pedagogiskt innehåll
• det fysiska materialet
• föreläsningar

Exempel på övningar du hittar i Uttalsarkivet är...

Pedagogiska övningar i basprosodi

Med Betoningstriangeln blir det tydligt att den långa stavelsen kan vara först, sist eller någonstans mitt i ordet.

Skärmavbild 2021-12-16 kl. 10.44.21

I övningen Satsbetoning får man ta ställning till starka ord och långa ljud, och träna in rätt språkrytm i hela meningen.

Skärmavbild 2021-12-16 kl. 10.41.26

Stort utbud av vokalövningar

Här är en av övningarna med Vokalmodellen, som är ett visuellt stöd för hur vokalerna artikuleras och hur de förhåller sig till varandra.

Skärmavbild 2021-12-16 kl. 10.37.24

Träna vidare på att höra och göra skillnad på olika ord i Skilj mellan två vokalljud som innehåller en mängd olika övningar.

Skärmavbild 2021-11-22 kl. 13.07.24

... och mycket mer!

Uttalsarkivet är för alla

Med ett brett sortiment av övningar på olika nivåer är Uttalsarkivet programmet för både nybörjare och dem som redan pratar flytande svenska. Det är dessutom fullspäckat med ljudfiler, charmiga illustrationer och visuella markörer som gör det roligt och enkelt att träna på uttalet!

Därför ska du välja Uttalsarkivet!

Kontakta oss redan idag för att komma igång